Dutchkids homepage

 

Meer weten over ... het jodendom

Het jodendom begon ongeveer 1800 jaar voor Christus. Abram, de vader van de joodse godsdienst, sloot toen een verbond met God. Hij besneed zichzelf en God veranderde zijn naam in Abraham. God beloofde hem dat hij samen met zijn vrouw Sarah een zoon zou krijgen en dat zij ook vele nakomelingen zouden krijgen. Deze nakomelingen zouden het land Isral erven.

De joden geloven in n eeuwige, onzichtbare God en dat zij als volk door hem uitgekozen zijn om de thora te ontvangen. Door na te denken over de betekenis van de thora en door te leven volgens de wetten die er in staan willen zij rechtvaardigheid in de wereld brengen. Zij geloven dat de Messias in de toekomst zal komen om de volmaakte wereld te brengen.

Het heilige boek van de joden heet TeNaCh en heeft dezelfde inhoud als het oude testament van de christenen. De eerste vijf boeken van de TeNaCh heten samen de thora. Het woord thora betekent leer en hier staat in hoe je als goede gelovige jood moet leven.

Binnen het jodendom zijn er twee stromingen: de orthodoxen en de liberalen. De orthodoxen proberen zich letterlijk aan de voorschriften te houden die door de eeuwen heen gegeven zijn. De liberalen zien het jodendom vooral als een gemeenschappelijke cultuur en onderdeel van hun identiteit. Zij vinden dat de wetten aangepast mogen worden aan de moderne tijd.

Veel joodse mannen dragen een keppeltje. Uit respect bedekken zij hun hoofd bij het uitspreken van Gods naam.

Een belangrijke regel voor veel joden is het koosjer eten. Al het eten dat zij kopen en klaarmaken moet koosjer zijn. Dat betekent dat zuivelproducten en vlees apart bereid en gegeten moeten worden. Ook zijn sommige dieren wel of niet koosjer en moeten zij op een speciale manier gedood zijn.

Het jodendom kent verschillende feesten. In de thora worden vijf feesten genoemd.

Rosj Hasjana is het joodse nieuwjaarsfeest en wordt gevierd op 1 en 2 Tisjri. De joodse kalender is anders dan de westerse kalender en het nieuwjaar valt in september of oktober. Bij dit feest denken veel joden na over wat zij gedaan hebben in het afgelopen jaar en hoe zij dit volgend jaar beter kunnen doen.
Acht dagen later, op 10 Tisjri is het Jom Kippoer, grote verzoendag. In deze periode zeggen joden tegen God en tegen elkaar dat zij spijt hebben van hun verkeerde daden. Daarnaast zijn er nog de pelgrimsfeesten Pesach, Sjawoeot en Soekhot. Poeriem en Chanoeka zijn belangrijke feesten die niet in de thora genoemd worden.

Bij de belangrijke momenten in het leven kennen de joden ook speciale rituelen zoals de besnijdenis van jongens acht dagen na de geboorte en de Bar Mitswa als jongens 13 jaar worden. Zij mogen dan uit de thora lezen en krijgen dezelfde verplichtingen als een volwassene. Meisjes vieren Bar Mitswa als zij twaalf zijn maar dit wordt anders en minder uitgebreid gevierd dan bij jongens.

Ook zijn er speciale gebruiken rondom het huwelijk en de dood. Zo duurt de rouwperiode, de sjiva, zeven dagen. Bij dit gebruik zit een familie hele dagen binnen op lage stoelen en komen er mensen langs om te bidden, te troosten en eten te brengen.

In het dagelijks leven zijn er ook rituelen. Zo hangt bij de voordeur van een joods huis vaak een mezoeza, een klein kokertje. Daarin zit een stukje perkament met handgeschreven gebed. Bidden is erg belangrijk voor veel joden. Overal en bij elke gelegenheid kan er gebeden worden.
Daarnaast is de sabbat, de rustdag, voor de joden erg belangrijk. Deze begint vrijdagavond even voor zonsondergang. Al het werk wordt neergelegd, mensen kleden zich mooi aan en er wordt gezamenlijk gegeten. Vaak komen er gasten en wordt er samen gezongen, gebeden en gelezen.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer